Städmaterial – allt du behöver för ett skinande rent hem

När du ska välja ditt städmaterial och din städutrustning är det viktigt att du tänker igenom vad du ska använda det till och hur ofta du kommer att använda de olika städredskapen för att hitta det som passar just dig och dina behov.

Microfiber mopp

En klassisk microfiber mopp

Det kan tyckas enkelt att välja städmaterial, men bara vid moppvalet så finns det flera olika varianter att välja mellan, någon kanske föredrar en trådmopp, en annan en fransmopp och en tredje person föredrar en stativmopp med en platt trasa. Men det är så klart inte bara moppar som hör till när man pratar städutrustning utan det är mycket mer som behövs. Några andra saker du måste investera i är dammsugare, trasor, hinkar, handskar och allt annat du faktiskt använder när du ska städa din bostad. Att ha städmaterial som man tycker fungerar bra och som är anpassade efter ens egna städbehov gör städningen till ett roligare moment i vardagen. Givetvis kan man så klart anlita ett städföretag om man inte vill köpa all utrustning som krävs på egen hand, speciellt vid en flyttstädning då man ofta har packat ned städredskapen.

Dammsugaren är största köpet

Ett av de största köpen på städfronten är dammsugaren och där finns det en oerhört stor variation både när det gäller prisklass och städmöjligheter idag. Det finns alltifrån enkla standarddammsugare som kostar några hundra kronor till avancerade dammsugare som kostar tiotusentals kronor med mängder av specialfunktioner och som förutom att dammsuga mattor och golv kan rengöra alltifrån madrasser och soffor på djupet. Det är inte bara bland dammsugare det finns stora prisskillnader, men i gengäld håller dem dyrare varianterna ofta mycket längre än de billigare alternativ som oftast går att köpa i livsmedelsbutiker och varuhus. Men det är viktigt att tänka igenom köpet noga och utgå från sina egna städbehov och inte lockas av dyra städprodukter med specialfunktioner som man egentligen inte har någon användning för. Man ska tänka på att städmaterial som passar i en situation kanske inte alls passar i en annan situation.

Din städutrustning bör dock ha ett så pass brett utbud att du ska klara av att städa i alla situationer och det är varken en lätt eller särskilt billig uppgift att samla ihop så många saker som man faktiskt behöver. Städmaterial och städutrustning är dock en sådan sak som man kan byta ut efter hand och man kan ofta börja med en billigare variant av det städmaterial man vill ha för att se efter om det verkligen tillfredsställer ens personliga städbehov. Det är viktigt att se städutrustningen som en investering i sitt hem då det faktiskt är ett verktyg som med lite vilja faktiskt hjälper en att få ett hem som man faktiskt trivs i!

Något annat man däremot behöver vid städning oavsett vilken ambitionsnivå man lägger sig på är alla rengöringsmedel som man behöver för att kunna rengöra olika typer av ytor och även om man inte har en särskilt stor bostad behöver man i alla fall ett par olika rengöringsmedel. Glas- & fönsterputs är nödvändigt att ha vid rengöring av fönster och speglar, kylskåpsrengöring för kyl och frys och diskmedel är mer eller mindre ett måste för disk och enklare fläckar i hemmet. I badrummet är det dessutom bra att ha något kalkrengöringsmedel (t.ex. klorin), toalettrengöringsmedel och någon form av rengöringsmedel för kakel och klinker. Såpa är en bra variant som är skonsam för både miljö och hem och kan användas inom många olika områden när det gäller städning. Såpa kan användas vid t.ex. rengöring av kakel & klinker, rengöring av handfat eller när golv och andra ytor ska våttorkas.

Ett bra tips om man känner sig vilsen inom städområdet är att gå till en butik som säljer städutrustning om det finns en sådan i närheten för att få mer kunskap om skillnader mellan olika märken och även ta reda på vad som ger bäst valuta för pengarna och vad som passar ens egna unika behov. Välj städutrustning efter det behov du har och den ekonomin du har!

Finansbolagen finansierar företagsprocesser

Ett finansbolag eller finansföretag är ett aktiebolag, som ofta har en relation till en bank, som finansierar företagsprocesser genom att ge krediter, hantera avbetalningar, factoring eller även innebära att hyra ut maskiner med mera.

Innan 1985 fanns det regler som gjorde att banker inte skulle kunna låna ut pengar enligt deras egna värderingar eller val. Därför bildades finansbolag för att öka utlåningsmöjligheter för bankerna och slippa dessa regler till viss del. Idag kan man känneteckna ett finansföretag som ett företag som förser vissa typer av finansiella tjänster dock av administrativa skäl så skapar bankerna fortfarande egna finansföretag knutna till koncernerna. Däremot finns det även finansföretag som ägs av så kallade icke-finansiella företag, som en komplettering till den ordinarie verksamheten. För att ge ett exempel så erbjuder stora biltillverkare finansiering till sina kunder vid ett bilköp.

banken SEB

Det finns flertal banker, bank dotterbolag, själv stående finansbolag med flera, enligt uppgifter finns det cirka 40 finansbolag i Sverige. Det går att kontrollera i fall att ett företag har tillstånd att driva finansieringsrörelse på finansinspektionens hemsida. Dessutom finns det olika typer av finansbolag, som följande:

  • Värdepappersbolag: utför ett antal aktiviteter som måste få tillstånd av Finansinspektionen, så som; investeringsrådgivning, Ordermottagning, Diskretion portföljförvaltning, Viss corporate finance-verksamhet och Driva bör eller handelsplattform. .
  • Bankaktiebolag: De mest kända bankerna i Sverige är Nordea, Swedbank, Handelsbanken och SEB. Dock finns det flera andra banker. Finansbolag som ägs av banker samarbetar ofta inom branschgemensamma frågor.
  • Utländska banker med filial.
  • Fondbolag: Dessa bolag arbetar med fonder.
  • Kreditmarknadsbolag: Ett kreditmarknadsföretag kan vara ett bolåneinstitut, finansbolag, företags- och kommunfinansierade institut. Enligt riksbanken så finns det 50 kreditmarknadsbolag på den svenska marknaden, av dessa är 37 finansbolag. Resten är företags- och kommunfinansierande institut, monetära värdepappersbolag och monetära investeringsfonder.
  • Förskringsförmedlare.
  • Inkassobolag: Det företag som tagit över indrivningen av det ekonomiska kravet eller driver in det ekonomiska kravet måste ha datainspektionens tillstånd. Däremot finns det undantag; de som står under Finansinspektionens tillsyn så som banker, kreditmarknadsbolag eller försäkringsbolag har medgivande att driva in det ekonomiska kravet utan detta tillstånd.
  • Leasingbolag: Ett bolag som hyr ut varierande objekt. När ett leasingavtal skrivs så sluts det vanligtvis för mellan 3 till 7 år beroende på kundens önskemål och objektets livslängd. Detta avtal är i princip helt omöjligt att säga upp.
  • Factoring och fakturabelåningsföretag.

Finanskrisen har inte bara ruinerat stora ekonomiska värden utan även förändrat hur finansbolag utför sina riskbedömningar och hur de arbetar. På grund av denna nya arbetsmiljö kommer flertal finansbolag bli tvungna att fastställa sin verksamhet och struktur på nytt för att skapa möjlighet att utveckla nya finansiella tjänster samt nya affärsmodeller kommer att förekomma. Dock är det inte bara finansbolagen som behöver anpassa sig utan även företagen som kommer behöva omvandla deras strategier inom riskhantering.

Källor

https://www.finansforbundet.se/om-oss/kollektivavtalets-varde/schysta-finansforetag

http://www.qvido.se/finansbolag/

http://www.riksbank.se/Documents/Rapporter/Finansmarknaden/2014/rap_finansm_140829_sve.pdf

 

 

 

Vad är egentligen en faktura och hur fakturerar man

En faktura är ett skriftligt betalningskrav som ställs ut av ett företag till antingen ett annat företag eller en privatperson. Det företag som ställer ut en faktura kallas för borgenär och den person eller företag som tar emot fakturan kallas för gäldenär.

Faktura graf

En faktura framträda som ett bevis av att en ekonomisk uppgörelse har skett mellan två eller flera parter. Utöver det uppger en faktura specifikationer om denna ekonomiska uppgörelse så som specifika detaljer angående när betalningen ska ha skett, vad som ingår i betalningen och även när de produkter eller tjänster som ingår i fakturan har levererats eller utförts. En faktura anses vara den vanligaste typen av verifikation som bokförs. Har du problem med att en kund inte betalar en faktura i tid kan du vända dig till ett finansbolag som Qvido.se för att sälja fakturorna.

Hur bokför man en faktura?

Fakturor kan bokföras enligt kontantmetoden eller enligt fakturametoden, vilken den bokförs med beror på företagets kategori, storlek, inriktning och gränserna som ställs in av myndigheterna. Oftast så bokför fakturor inom företag med större omsättning enligt fakturametoden med automatisk reskontra. Reskontra är en liten sidoanteckning som finns i bokföring som innehåller detaljer om kunder, leverantörer eller löner beroende på vad reskontran syftar till, i detta fall vore det detaljer angående kunder.

Kontantmetoden och fakturametoden, vilken föredrar du?

kontantmetoden fakturametoden

Kontantmetoden är en av två bokföringsmetoder när det kommer till fakturor. Med denna metod så sker bokföring av inkomster när själva in- och utbetalningarna infaller det vill säga när en gäldenär betalar sin skuld eller när företaget har betalt sin leverantörsskuld. Kontantmetoden anses vara obligatorisk för enskilda näringsidkare som har en omsättning som är mindre än 3 miljoner kronor per år. Denna bokföringsmetod tillämpas även av andra organisationer som antingen inte har så många transaktioner inom det finansiella året eller inte kommer över 3 miljoner i omsättning. Den största skillnaden att bokför med kontantmetoden jämfört med fakturametoden är att bokföring av inkomster sker först när pengarna faktiskt blivit översatta. Denna metod anses lättare att hantera i löpande bokföring då den endast bokför in- och utbetalningar. Därför utelämnas ett led i bokföringen som innehåller kundfordringar och leverantörsskulder. Dock innebär detta att denna metod inte ger lika tydlig och detaljrik överblick på bokföringen i jämförelse till fakturametoden. Däremot vid bokslut så måste de fakturor son inte blivit betalda ännu bokföras på ankomstdatum eller fakturadatum så att de kommer med i rätt finansiellt år, på grund av detta kallas kontantmetoden för bokslutsmetoden. När kontantmetoden används måste även momsen redovisas vid betalningstillfälle i överensstämmelse med hur fakturan har blivit bokförd, däremot ska momsen för de fakturor som ännu inte blivit betalda innan det finansiella året tagit slut redovisas i bokslutet.

Fakturametoden innebär att företagen bokför kundfakturor när de skapas och leverantörsfakturor när de kommer in, detta kallas för löpande bokföring. Man väntar alltså inte med att bokföra fakturan tills den blivit betald som man normalt vis gör i kontantmetoden. Däremot bokförs betalningen separat när den blivit verkställd. Denna metod är obligatorisk för de företag som har en omsättning på över 3 miljoner kronor per år och detta är traditionellt för ett aktiebolag. Många revisorer föredrar att bokföra enligt fakturametoden då de anser att detta ger en mer korrekt bild av verkligheten och dessutom underlättar bokföringen då fakturan kopplas direkt till en bokföringspost. När det bokförs enligt fakturametoden kan det lämnas rapport om moms i momsdeklarationen tidigare än det som bokförts i bokslutsmetoden. Utöver detta ska ett företag uppge att ett användande av fakturametoden önskas när de registrerar sig för redovisning av moms.

Utseende på fakturan

En faktura kan ha många olika utseenden och många företag väljer att lägga till deras logo på fakturan samt företagsspecifik information. Däremot så är det viktigt att fakturan är tydlig och att den mest väsentliga informationen framgår lättbegriplig för mottagaren. Utöver detta måste ordet ”faktura” finnas skriftligt med på fakturan för att den ska vara giltig.