Jag går igenom hur ett fakturaköp går till

Fakturaköp är när ett företag säljer en faktura till ett finansbolag direkt efter att den skapas. Detta gör att företaget inte behöver vänta på att köparen ska betala fakturan utan får betalt direkt av detta finansbolag.

Därefter är det finansbolaget som väntar ut fakturatiden och får betalt i sin tur av köparen. På så sätt minskar företaget kreditrisken och det administrativt arbete som behövts så som att bevaka fakturor, påminna och anlita inkassoföretag. Däremot så behöver inte företaget sälja alla fakturor utan kan välja att enbart sälja enstaka. Genom fakturaköp kan företaget frigöra kapital fortare och spendera detta på att betala leverantörerna, löner eller investera.

Fakturaköp

När ett företag väljer att sälja fakturan så får de in fakturabeloppet minus den kredit finansbolaget kräver för att köpa fakturan. De flesta finansbolag brukar erbjuda företag upp till 96% av fakturavärdet beroende kundens och företagets kreditvärdighet. Nya kunder har lägre kreditvärdighet. De företag som har bra kreditvärdighet kan få över 90% av fakturavärdet. Dessutom köps enbart fakturor av de företag som anses ha bra kreditvärdighet av finansbolaget.

Med eller utan regress

Fakturor kan köpas med eller utan regress, om en faktura köps med regress kan företaget köpa tillbaka fakturan efter ett antal dagar. Det innebär även att om inte fakturan blir betald inom överenskommen tid så köper företaget tillbaka fakturan då de behåller kreditrisken när en faktura säljs eller belånas med regress. Just därför har företaget möjlighet att få ett bättre avtal, istället för att få 70 % av fakturans värde kanske företaget kan få upp till 90 % då den säljs med regress. Även om det är företaget som står för kreditrisken så ingår i de flesta fall hantering av fakturaflödet, indrivning och inkassoärenden i tjänsten som säljs av finansföretaget. Däremot om en faktura köps utan regress så kan inte fakturan köpas tillbaka utan det är finansbolaget som köpt fakturan som står för hela kreditrisken. Därför är det optimalt att sälja fakturor utan regress för att på så sätt slippa följa upp betalningar som inte gjorts i tid, dock bör företagen vara medvetna om att fakturaköp utan regress kostar lite mer än fakturabelåning med regress. Däremot så är tjänsten densamma då båda tjänsterna involverar hanteringen av fakturan och det mesta som medföljer och på sätt kan företagen lösgöra de tjänster som tidigare hanterade fakturorna och fokusera på kärnproduktionerna.

Vad är factoring?

Fakturaköp är en del av något som kallas för factoring, den andra delen är fakturabelåning. De senaste åren har factoring ökat radikalt och har blivit en finansieringslösning som allt mer ofta används som ett alternativ till den klassiska checkkrediten. Utöver det så undkommer företagen bankernas hårda utlåningspolicy. Dessutom finansierar bara kategorin fakturaköp en årsvolym på över 100 miljarder och kategorin fakturabelåning har en volym som är flera gånger högre. Det är även så att denna marknad växer med 7-10% per år och förväntas växa med högre fart så fort Basel III (EU-direktiv) börjar gälla. Basel III kommer i det stora hela ge bankerna inom EU direktiv om att ha en högre kapitaltäckningsgrad vilket i sin tur kommer innebära att bankerna enbart kommer välja större krediter med större säkerhet och mindre risker. Detta i sin tur kommer att resultera till att små- och medelstora företag har mindre sannolikhet att få fler krediter från bankerna som då kommer leda till att factoring blir en bra lösning för dessa företag.

Anledningen till att factoring har blivit så populärt är för att det ger företagen en mer flexibel finansiering samtidigt som den underlättar administrativt arbete samt sänker de administrativa kostnaderna. I det stora hela kan man säga att företag lånar pengar av finansföretag med fakturan som säkerhet.

Fakturabelåning innebär att man får 70-90% av fakturavärdet på en gång och resterande överenskomna summan betalas först när slutkunden har betalat fakturan. Genom fakturabelåning behåller företaget den tänkbara kreditrisken.

 

Källor:

http://www.qvido.se/factoring-guide/

 

 

Att starta företag

För att kunna starta ditt eget företag behöver du gå igenom ett par steg för att komma igång. Till och börja med så behöver du en affärsidé som besvarar ett par frågor och som du kan tjäna pengar på. En affärsidé handlar om att besvara frågorna; vad, hur och till vem ska du sälja? Utöver dessa frågor ska du även kunna besvara följande:

 • Vad har företaget för syfte?Affärsplan
 • Finns det något behov på marknaden för min produkt eller tjänst?
 • Vilken är min målgrupp och hur ska jag nå ut till denna?
 • Är affärsidéen unik? Om inte, vad skiljer affärsidéen från konkurrenternas?
 • Hur får jag in pengar till företaget?

Det är viktigt att du formulerar din affärsidé på ett bra och professionellt sätt då affärsidéen anses vara grunden till ditt blivande företag ska vila på i framtiden. Utöver detta hjälper en väluttänkt och välformulerad affärsidé dig att lyckas. Dock ska den inte vara långdragen utan helst hållas kort och enkel, alltså bara några meningar. Du ska dock ha klart för dig hur du ska tjäna pengar och vad du ska göra om dina kommande kunder inte betalar, det är alltid bra att i förväg ha koll på hur det fungerar med försäljning av fakturor för att på det viset snabbt på tillgång till pengar om du så skulle behöva.

Du kan vinna mycket på att vara väl förberedd när du ska starta företag och det lättaste sättet till det är att baka in din affärsidé i en affärsplan. I en affärsplan beskriver du noggrant hur du ska utföra din affärsidé och på så sätt får du väldigt tydliga mål för ditt blivande företag. Affärsplanen ska vara lättförståelig och innehålla fakta men trots det ändå väcka intresse då potentiella leverantörer och kunder kommer kunna vilja se denna affärsplan. Det som är bra att börja beskriva är följande:

 • Vilken produkt eller tjänst du vill sälja
 • Vem som kan tänkas köpa denna produkt eller tjänst (målgruppen)
 • hur ser marknaden ut för produkten eller tjänsten
 • vilka är konkurrenterna och vad är för- och nackdelarna jämfört med dom.

En del av affärsplanen är att etablera tre budgetar, startbudget, resultatbudget och likviditetsbudget.

Härnäst kommer du till att du ska välja företagsform, det är mycket att överväga när du ska välja alla för- och nackdelar. Följande former finns att välja mellan:

 • Enskild näringsverksamhet: Det innebär att det är enbart en person som driver och ansvarar för företaget. Personen ansvarar för att skulder blir betalda och att avtalen hålls, dock ska företagets och den privata ekonomin förbli separata. Det krävs inget startkapital för en enskild näringsverksamhet och i allra flesta fall ingen revisor som granskar verksamheten än om det vore klokt att använda sig av en sådan. Ägarens personnummer blir företagets identitetsbeteckning. Ägaren kan inte anställa din make/maka eller sambo med gemensamma barn.
 • Handelsbolag: Det innebär att det finns två eller flera ägare, dessa kallas bolagsmän och räknas inte som anställda. Handelsbolag måste under alla omständigheter registreras i Bolagsverket, där det får sitt organisationsnummer och företagsnamn, dock är namnet bara skyddat i det län det är registrerat i. Bolagsmännen ska göra upp ett bolagsavtal som berättar arbetsfördelning, vinst- och förlustdelning och om en vill lämna handelsbolaget. Inget startkapital krävs och bolagsmännen bestämmer själva hur mycket de vill sätta in i företaget.
 • Kommanditbolag: Det som gäller för handelsbolag gäller även för kommanditbolag med ett par undantag så som att kommanditbolaget består av komplementärer och kommanditdelägare. En Komplementär ansvar helt för alla skulder medan en kommanditdelägare enbart ansvarar för den kapitalinsats som gjorts i företaget. Denna typ av insats har blivit registrerat i Bolagsverket.
 • Aktiebolag: Ett startkapital på ett värde av 50 000 kronor krävs om du ska starta ett aktiebolag, det kan bestå av antingen pengar eller egendom som bringar nytta till företaget. Om du äger aktier i ett aktiebolag kan du förlora den delen av kapitalet om företaget går i konkurs. Aktieägare är inte personligt ansvariga för skulder eller andra åtaganden. Ett aktiebolag kräver en styrelse med en eller flera ledamöter, om denna styrelse har mindre en tre ledamöter ska det finnas minst en suppleant. Ett aktiebolags namn är skyddat i hela landet efter att ha registrerat sig i Bolagsverket.

 

Efter detta är det bara att registrera ditt företag vilket du gör lättast på Bolagsverkets hemsida. Dock måste du komma ihåg att marknadsföra ditt företag så att din målgrupp vet att du finns.

Om du planerar att starta ett företag medan du är anställd på ett annat företag så får du inte starta ett företag som kan på något sätt anses som en konkurrent till företaget du är anställd på. Dessutom får du inte utföra något som kan anses som illojalt mot din arbetsgivare. Dock om du är arbetslös medan du tänker starta företag och är inskriven i Arbetsförmedlingen kan du få tillgång till en utbildning om hur man startar företag, ekonomiskt stöd i 6 månader för att kunna starta företag samt få din affärsidé prövad. Du har rätt till att starta företag medan du studerar men ha i åtanke att både ditt studielån och bidrag blir mindre om du tjänar över den tillåtna gränsen innan skatt. Om du är under 26 år vid årets ingång betalar du lägre summa egenavgifter, som är avgifter du betalar som företagare till socialförsäkringen.

Källor:

http://www.skatteverket.se/download/18.d5e04db14b6fef2c868a6e/1424702165237/starta-foretag-skv462-utgava13.pdf

http://www.qvido.se/fakturamallar/